tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשם קורס
0581-5332   קב': 01מיקרוסקופית אלקטרונים סורקים (sem)
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ברקאי סלוצקי זהבהשיעורכיתות הנדסה008ג15:00-17:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00