tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ז (2016/2017)
מספר קורסשם קורס
0910-1150   קב': 01אקולוגיה תעשייתית והנדסה בת קיימא
לימודי הסביבה/בית הספר ללימודי הסביבה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גולברג אלכסנדרשיעורלמודי הסביבה106ב12:00-15:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00