tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות




שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0365-4142   קב': 01אינפורמציה, הסתברות ומשחקים
מדעים מדויקים/סטטיסטיקה וחקר ביצועים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' לרר אהודשיעור ותרגילקפלון118ד16:00-19:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 



tau logohourglass00:00