tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות




שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0509-1524   קב': 01אלגברה ליניארית לתלמידי הנדסה ביו-רפואית
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פריד סלעשיעורכיתות הנדסה103א08:00-11:00 א'
שיעורכיתות הנדסה101ה08:00-10:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1524   קב': 02אלגברה ליניארית לתלמידי הנדסה ביו-רפואית
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בן עמי ערןתרגילכיתות הנדסה205ב13:00-15:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1524   קב': 03אלגברה ליניארית לתלמידי הנדסה ביו-רפואית
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בן עמי ערןתרגילולפסון הנדסה120ב10:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 



tau logohourglass00:00