tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0512-1201   קב': 01מבוא למערכות ומעגלים חשמליים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר זיו עפרשיעורכיתות דן דוד003ב12:00-14:00 א'
שיעורכיתות דן דוד002ד11:00-13:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-1201   קב': 02מבוא למערכות ומעגלים חשמליים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר שמעון כרמיתרגילביה"ס לכלכלה011ב15:00-17:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-1201   קב': 03מבוא למערכות ומעגלים חשמליים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר שמעון כרמיתרגילכיתות הנדסה207ה14:00-16:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00