tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0545-5501   קב': 01התפלת מים מלוחים ומליחים
הנדסה/הנדסת סביבה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר חפר דודשיעור ותרגילולפסון הנדסה120ה17:00-20:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00