tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0553-5370   קב': 01עקרונות ויישומים של תאי גזע לשימושים רפואיים
הנדסה/מחלקה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שהרבני יוסף אורנה עמםשיעורהנדסת תוכנה103ב16:00-19:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00