tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0553-7000   קב': 01אתיקה מעשית לתלמידי הנדסה ומדעים
הנדסה/מחלקה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גנות ישראלשיעורולפסון הנדסה108ג16:00-19:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00