tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0555-1151   קב': 01מבוא להנדסה ביו-רפואית
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר גבאי תמירתרגילד10:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00