tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0555-4282   קב': 01מעבדה מתקדמת בביו-אלקטרוניקה
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' נבו אורימעבדהולפסון הנדסה404א16:00-19:00 ב'
מעבדהולפסון הנדסה404ה08:00-11:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0555-4282   קב': 02מעבדה מתקדמת בביו-אלקטרוניקה
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' נבו אורימעבדהולפסון הנדסה404ג17:00-20:00 ב'
מעבדהולפסון הנדסה404ד12:00-15:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00