tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0555-4551   קב': 01ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' צלנצ'וק קרןשיעוראודיטו.הנדסה020ב12:00-14:00 ב'
ד"ר שהרבני יוסף אורנה עמם
גב' צלנצ'וק קרןשיעוראודיטו.הנדסה020ד13:00-15:00 ב'
ד"ר שהרבני יוסף אורנה עמם
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00