tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0555-4570   קב': 01מבוא הנדסי לדימות ע"י תהודה מגנטית
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר בן אליעזר נועםשיעורולפסון הנדסה130ב12:00-15:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 
מספר קורסשם קורס
0555-4570   קב': 02מבוא הנדסי לדימות ע"י תהודה מגנטית
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' ווילצינסקי אלהתרגילולפסון הנדסה118א15:00-16:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00