tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0571-1804   קב': 01כלכלה למהנדסי תעשייה -
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר עמנואל ג'וזףשיעוראודיטו.הנדסה020ג08:00-11:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0571-1804   קב': 02כלכלה למהנדסי תעשייה -
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ענפי עידותרגילכיתות הנדסה207ה08:00-09:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0571-1804   קב': 03כלכלה למהנדסי תעשייה -
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ענפי עידותרגילכיתות הנדסה206ה09:00-10:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00