tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0571-4107   קב': 01פרוייקט 1
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר אופנהיים עליתפרוייקטעבודה סוציאל007ב15:00-18:00 א'
פרופ' בוקצין יוסףפרוייקטעבודה סוציאל008ב15:00-18:00 א'
פרוייקטעבודה סוציאל012ב15:00-18:00 א'
פרוייקטעבודה סוציאל007ב15:00-18:00 א'
פרוייקטעבודה סוציאל009ב15:00-18:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00