tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0571-4809   קב': 01יזמות היי-טק
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' מטלון אלה מריםשיעורכיתות הנדסה207ד12:00-14:00 ב'
מר רוטשטיין יובל
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00