tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0572-5330   קב': 01אלגוריתמים היוריסטיים לבעיות אופטימיזציה קומבינטורית
הנדסה/הנדסה תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר כספי מורשיעורכיתות הנדסה103ד17:00-19:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00