tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
0581-3131   קב': 01מעבדה בחומרים הנדסיים
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אליעז נעםמעבדהולפסון הנדסה266ד15:00-18:00 א'
פרופ' גולדפרב אילן
ד"ר גורפמן סמיון
ד"ר ישמח אריאל
פרופ' כהן עמית
ד"ר לכמן-סנש נעה
גב' מלכי מעין
ד"ר רוזן בריאן
פרופ' ריכטר שחר
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00