tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
1231-3401   קב': 01שיטות מחקר בשווקים ובארגונים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר קרלינסקי מאירשיעוררקנאטי253ה15:45-18:30 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 
מספר קורסשם קורס
1231-3401   קב': 02שיטות מחקר בשווקים ובארגונים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר קרלינסקי מאירשיעוררקנאטי253ה18:45-21:30 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00