tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
1231-3622   קב': 01ניתוח ענפים
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר רפאלי יוחאישיעוררקנאטי405ד18:45-21:30 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-3622   קב': 02ניתוח ענפים
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר רפאלי יוחאישיעוררקנאטי405ד18:45-21:30 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
1231-3622   קב': 03ניתוח ענפים
ניהול/מנהל עסקים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר רפאלי יוחאישיעוררקנאטי405ד18:45-21:45 קיץ
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00