tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ט (2018/2019)
מספר קורסשם קורס
1242-3259   קב': 01ניהול סיכונים ומודלים עסקיים בעולם הסייבר
חצי סמסטריאלי - מחצית שניהניהול/מדעי הניהול-טכנולוגיה ומערכות
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר גפן נפתלישיעוררקנאטי305א15:45-18:30 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00