tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0341-2000   קב': 01מעבדת שדה בגיאולוגיה (קמפוס)
מדעים מדויקים/גאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' מרקו שמואלפרוייקט א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00