tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0341-2009   קב': 01מכניקת הרצף גאופיזית - זורמים
מדעים מדויקים/גאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' חפץ אילשיעור ותרגילקפלון205א13:00-14:00 א'
שיעור ותרגילקפלון118א14:00-16:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00