tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0341-2221   קב': 01מבוא לכימיה
מדעים מדויקים/גאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר סגל רוזנהי מיכלשיעור ותרגילאורנשטיין111ב10:00-12:00 ב'
שיעור ותרגילאורנשטיין111ד14:00-16:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00