tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0341-3245   קב': 01פיזיקה של כוכבים
ללא זמ"קמדעים מדויקים/גאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  שיעור ותרגיל ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00