tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0351-3209   קב': 01תרמודינמיקה סטטיסטית
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' הוד עודדשיעורפיזיקה-שנקר222א10:00-12:00 א'
שיעורפיזיקה-שנקר222ג12:00-13:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00