tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0509-1424   קב': 01אלגברה ליניארית לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' טלעזר הללשיעוראודיטו.הנדסה020ג14:00-16:00 א'
שיעורגילמן144ד09:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1424   קב': 02אלגברה ליניארית לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' קולטון גיל ברתרגילולפסון הנדסה406ד14:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0509-1424   קב': 03אלגברה ליניארית לתלמידי הנדסת תעשייה וניהול
הנדסה/קורסי תשתית ובחירה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' קולטון גיל ברתרגילולפסון הנדסה406ה09:00-11:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00