tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0512-4000   קב': 01פרוייקט שלב ב'
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' עמרני עופרפרוייקטמקוון/לא נדרשב11:00-12:00 א'
מר פיינגלרנט יעקב
פרופ' עמרני עופרפרוייקטמקוון/לא נדרשה10:00-11:00 א'
מר פיינגלרנט יעקב
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-4000   קב': 02פרוייקט שלב ב'
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' עמרני עופרפרוייקטמקוון/לא נדרשא12:00-13:00 ב'
מר פיינגלרנט יעקב
פרופ' עמרני עופרפרוייקטמקוון/לא נדרשב14:00-15:00 ב'
מר פיינגלרנט יעקב
פרופ' עמרני עופרפרוייקטמקוון/לא נדרשג12:00-13:00 ב'
מר פיינגלרנט יעקב
פרופ' עמרני עופרפרוייקטמקוון/לא נדרשד12:00-13:00 ב'
מר פיינגלרנט יעקב
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00