tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0512-4001   קב': 01פרוייקט שלב א'
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' עמרני עופרפרוייקטמקוון/לא נדרשב12:00-13:00 א'
מר פיינגלרנט יעקב
פרופ' עמרני עופרפרוייקטמקוון/לא נדרשג13:00-14:00 א'
מר פיינגלרנט יעקב
פרופ' עמרני עופרפרוייקטמקוון/לא נדרשד13:00-14:00 א'
מר פיינגלרנט יעקב
פרופ' עמרני עופרפרוייקטמקוון/לא נדרשה11:00-12:00 א'
מר פיינגלרנט יעקב
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-4001   קב': 02פרוייקט שלב א'
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' עמרני עופרפרוייקטמקוון/לא נדרשב15:00-16:00 ב'
מר פיינגלרנט יעקב
פרופ' עמרני עופרפרוייקטמקוון/לא נדרשג13:00-14:00 ב'
מר פיינגלרנט יעקב
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00