tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0542-1810   קב': 01מכניקה של חלקיקים
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' זמיר אלהשיעור ותרגילהנדסת תוכנה102א08:00-10:00 ב'
גב' קליין עמית אשרתשיעור ותרגילהנדסת תוכנה104ג12:00-13:00 ב'
שיעור ותרגילהנדסת תוכנה104ג13:00-14:00 ב'
גב' זמיר אלהשיעור ותרגילהנדסת תוכנה102ג14:00-16:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00