tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0553-5346   קב': 01הפתומכניקה של פציעה ומחלה ברקמות, והמכנופיזיולוגיה של ריפוי
הנדסה/מחלקה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גפן עמיתשיעורד15:00-18:00 ב'
שיעורעבודה סוציאל219ד15:00-18:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית
 tau logohourglass00:00