tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0555-1121   קב': 01כימיה להנדסה ביו-רפואית (1)
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ליידרמן פבלשיעוראודיטו.הנדסה020ה14:00-16:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0555-1121   קב': 02כימיה להנדסה ביו-רפואית (1)
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' בן סעדון שרהתרגילרב-תחומי הנד315ד14:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0555-1121   קב': 03כימיה להנדסה ביו-רפואית (1)
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' סוסנובסקי מיכלתרגילהנדסת תוכנה103א14:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00