tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0555-2140   קב': 01מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (1)
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' שיינוביץ מיקישיעורכיתות הנדסה102ד10:00-13:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0555-2140   קב': 02מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (1)
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ויסמן יונתןתרגילוולפסון - הנדסה238א15:00-16:00 א'
גב' פיין לריסה
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0555-2140   קב': 03מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (1)
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ויסמן יונתןתרגילוולפסון - הנדסה120ב11:00-12:00 א'
גב' פיין לריסה
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00