tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0555-4100   קב': 01פרוייקט גמר (1)
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר גבאי תמירפרוייקט א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00