tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0555-4551   קב': 01ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר שהרבני יוסף אורנה עמםשיעורולפסון הנדסה438ב12:00-14:00 ב'
גב' צלנצ'וק קרן
ד"ר שהרבני יוסף אורנה עמםשיעורולפסון הנדסה001ד13:00-15:00 ב'
גב' צלנצ'וק קרן
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00