tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0555-4750   קב': 01שיטות מחקר בהנדסת תאים ורקמות (1)
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גפן עמיתמעבדהכיתות הנדסה001ד12:00-14:00 א'
ד"ר שהרבני יוסף אורנה עמם
גב' לוסטיג מעין
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00