tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0555-4760   קב': 01שיטות מחקר בהנדסת תאים ורקמות (2)
הנדסה/המגמה להנדסה ביו-רפואית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גפן עמיתמעבדההנדסת תוכנה101ד10:00-12:00 ב'
ד"ר שהרבני יוסף אורנה עמם
גב' יעקובוביץ הלית
גב' לוסטיג מעין
גב' סוסנובסקי מיכל
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00