tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0560-1820   קב': 01תכנות - פייתון
הנדסה/מדעים דיגיטליים להיי-טק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר נתנאלי דבירשיעורולפסון הנדסה130ג15:00-17:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0560-1820   קב': 02תכנות - פייתון
הנדסה/מדעים דיגיטליים להיי-טק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר נתנאלי דבירתרגילולפסון הנדסה438ה15:00-17:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00