tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0560-1821   קב': 01תכנות 2 - שפת C
הנדסה/מדעים דיגיטליים להיי-טק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר רסקין לאונידשיעורהנדסת תוכנה106ה16:00-18:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0560-1821   קב': 02תכנות 2 - שפת C
הנדסה/מדעים דיגיטליים להיי-טק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר רסקין לאונידתרגילהנדסת תוכנה106ה18:00-20:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0560-1821   קב': 03תכנות 2 - שפת C
הנדסה/מדעים דיגיטליים להיי-טק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר הוד רנישיעורהנדסת תוכנה104ה17:00-19:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0560-1821   קב': 04תכנות 2 - שפת C
הנדסה/מדעים דיגיטליים להיי-טק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ברמץ דודתרגילולפסון הנדסה108ב17:00-19:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0560-1821   קב': 05תכנות 2 - שפת C
הנדסה/מדעים דיגיטליים להיי-טק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר ברמץ דודתרגילולפסון הנדסה120ב10:00-12:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00