tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0560-1822   קב': 03מבוא לחומרה
הנדסה/מדעים דיגיטליים להיי-טק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר אוסטרומצקי יונתןשיעורהנדסת תוכנה106ב15:00-17:00 ב'
שיעורהנדסת תוכנה106ה15:00-17:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0560-1822   קב': 04מבוא לחומרה
הנדסה/מדעים דיגיטליים להיי-טק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר אזולאי מור-אביתרגילהנדסת תוכנה104א14:00-16:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0560-1822   קב': 05מבוא לחומרה
הנדסה/מדעים דיגיטליים להיי-טק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר אזולאי מור-אביתרגילהנדסת תוכנה103ד15:00-17:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00