tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0560-2801   קב': 01מבוא להסתברות
הנדסה/מדעים דיגיטליים להיי-טק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' חלוזין נוריתשיעורולפסון הנדסה130ג17:00-20:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0560-2801   קב': 02מבוא להסתברות
הנדסה/מדעים דיגיטליים להיי-טק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' פנחס שירתרגילולפסון הנדסה130ג20:00-21:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00