tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0560-2802   קב': 01שיטות מתמטיות 1 (חדו"א)
הנדסה/מדעים דיגיטליים להיי-טק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר בלכמן לבשיעורולפסון הנדסה120ב15:00-17:00 א'
שיעורכיתות הנדסה207ד18:00-20:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0560-2802   קב': 02שיטות מתמטיות 1 (חדו"א)
הנדסה/מדעים דיגיטליים להיי-טק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר יריב אלוןתרגילכיתות הנדסה207ה18:00-20:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0560-2802   קב': 03שיטות מתמטיות 1 (חדו"א)
הנדסה/מדעים דיגיטליים להיי-טק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר רוטמן גיאתרגילכיתות הנדסה001א17:00-19:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00