tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0560-2803   קב': 01שיטות מתמטיות 2 (אלגברה ליניארית)
הנדסה/מדעים דיגיטליים להיי-טק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר לנדסמן גיאשיעורולפסון הנדסה120ב17:00-20:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0560-2803   קב': 02שיטות מתמטיות 2 (אלגברה ליניארית)
הנדסה/מדעים דיגיטליים להיי-טק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר קוזלוב ויטליתרגילכיתות הנדסה207ה17:00-18:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00