tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0560-2847   קב': 01מבוא למתמטיקה בדידה
הנדסה/מדעים דיגיטליים להיי-טק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' קמינקר ויקטוריהשיעורכיתות הנדסה207ד15:00-17:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0560-2847   קב': 02מבוא למתמטיקה בדידה
הנדסה/מדעים דיגיטליים להיי-טק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' קמינקר ויקטוריהתרגילכיתות הנדסה207ד17:00-18:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00