tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0560-4000   קב': 01פרוייקט בתעשייה
הנדסה/מדעים דיגיטליים להיי-טק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר אוסטרומצקי יונתןפרוייקטמקוון/לא נדרש ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00