tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0560-4403   קב': 01מערכות מידע ובסיסי נתונים
הנדסה/מדעים דיגיטליים להיי-טק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר פינצ'ובסקי ברק (מדרכי זאב)שיעורעבודה סוציאל015א14:00-17:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0560-4403   קב': 02מערכות מידע ובסיסי נתונים
הנדסה/מדעים דיגיטליים להיי-טק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר זינגפר ברתרגילעבודה סוציאל015א17:00-18:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00