tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0560-4464   קב': 01אבטחת מערכות מידע
אחת לשבועייםהנדסה/מדעים דיגיטליים להיי-טק
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר קליינמן עמיתשיעורעבודה סוציאל015א18:00-20:00 ב'
פרופ' וול אבישישיעורמקוון/לא נדרש ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00