tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0571-1804   קב': 01כלכלה למהנדסי תעשייה -
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר עמנואל ג'וזףשיעורכיתות הנדסה103ג11:00-14:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0571-1804   קב': 02כלכלה למהנדסי תעשייה -
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר עמנואל ג'וזףתרגילוולפסון - הנדסה118ד13:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0571-1804   קב': 03כלכלה למהנדסי תעשייה -
הנדסה/מגמה להנדסת תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר עמנואל ג'וזףתרגילוולפסון - הנדסה406ד12:00-13:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00