tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0572-5113   קב': 01חשיבה ויצירתיות: מערכות קוגניטיביות למהנדסים
הנדסה/הנדסה תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' קרייטלר שולמיתשיעורהנדסת תוכנה106ב13:00-15:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00