tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0572-5117   קב': 01שיטות מחקר באינטראקציית אדם -מחשב
הנדסה/הנדסה תעשייה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר טוך ערןשיעורכיתות הנדסה008ב16:00-18:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00