tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תש"ף (2019/2020)
מספר קורסשם קורס
0581-1118   קב': 01מבוא מתמטי 2 לתכנית חומרים-כימיה
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר יוסף יצחקשיעורכיתות הנדסה205ד12:00-14:00 ב'
שיעורוולפסון - הנדסה134ה10:00-12:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0581-1118   קב': 02מבוא מתמטי 2 לתכנית חומרים-כימיה
הנדסה/מדע והנדסה של חומרים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר האני ברהוםתרגילוולפסון - הנדסה130ג14:00-16:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00